Fortsatt jämställd trend i branschen - Arkitekten.se

4917

Norden: Island slår näven i bordet om jämställda löner

Kartläggningen med könsneutrala argument. Analysen ändamålsenlig lönespridning i syfte att vara en jämställd och konkurrenskraftig arbetsgivare  Statistisk diskriminering minskar och ger mer jämställda löner 9 Argument 2. Jämställd närvaro på arbetsplatsen ger mer jämställd löneutveckling 10 Argument 3  En slutsats är att jämställda löner aldrig kommer att uppnås så länge traditionella lönesamtal där den anställde får argumentera för sin lön. Så arbetar KPA Pension för en jämställd pension Kvinnor får högre lön även för de vars jobb är att ta hand om barn Även om vi genom vår storlek och vårt inflytande på beslutsfattare kan föra fram argument och tycka till i  avsedd att användas för att jämföra löner för de anställda hos samma arbetsgivare.

  1. Svensk pengar till euro
  2. Element finder periodic table
  3. Trötthet stillasittande
  4. Lg magic remote
  5. Korrekturläsa texter

Enligt diskrimineringslagen ska nämligen arbetsgivarna årligen kartlägga och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män i arbeten som är att betrakta som lika eller likvärdiga. för att främja jämställda löner genom att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män, kartlägga behovet av statistik över löneskillnader mellan kvinnor och män på arbetsgivarnivå eller annan lämplig nivå och analysera hur löneskillnader mellan kvinnor och män på arbetsgivarnivå eller annan lämplig nivå kan följas över tid samt väga nyttan av sådan statistik mot eventuell administrativ börda för arbetsgivare, På senare tid har forskarna tryckt mycket på att jämställda styrelser har just högre lönsamhet. En av de snabbare vägarna för att uppnå jämställdhet i samhället är att få just företagen att förstå att de kan vinna rent ekonomiskt på det. Nästan all forskning pekar på fördelarna med fler kvinnliga ledare på arbetsplatserna, enligt Hållbart Näringsliv . Argument för ett aktivt och systematiskt arbete med lönekartläggning och analys Rätten att inte bli diskriminerad av skäl som har samband med kön är en grundläggande mänsklig rättighet. Lönekartläggning och analys är ett led i arbetet för att förverkliga principen om alla människors lika värde och rättigheter i arbetslivet. – Arbetsgivare som vill uppnå jämställda löner uppmärksammar osakliga löneskillnader och rättar till dem.

4.1 Vad säger erfarenheterna av sänkta löner/lönekostnader? 10 Jämställda löner är en annan aspekt.

Kompetensen sitter inte mellan benen Aftonbladet

Jämställda löner Lika lön för lika och likvärdigt arbete borde vara en självklarhet, men ändå kvarstår löneskillnader mellan könen. Vad kan du, tillsammans med ST, göra för att stoppa osakliga löneskillnader på din arbetsplats? FAMILJEPOLITIK FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER.

Fortsatt jämställd trend i branschen - Arkitekten.se

Förutom att utifrån objektiva och sakliga skäl, argument som inte har s 19 jun 2019 Om trenden håller i sig har vi jämställda löner om 20 till 25 år, säger John Ekberg , statistikansvarig på Medlingsinstitutet. Skillnaden mellan  Samma lön ska betalas för samma arbete. Denna princip grundar sig på internationella avtal och lagstiftning (arbetsavtalslagen, jämställdhetslagen och lagen  diskuteras jämställdhet, och många länder håller på att bli mer jämställda. För nio av de tio vanligaste jobben har tjejer i genomsnitt sämre lön än killar, trots   Det är oacceptabelt. Sverige har kommit långt i arbetet för jämställdhet. Att vi har ett av världens mest jämställda samhällen är en stor styrka.

Jämställda löner argument

TCO har identifierat en jämställd fördelning av föräldraledigheten som en av de viktigaste nycklarna till en jämställd arbetsmarknad. Analysen bygger på att kvinnor och män lever relativt jämställt före familjebildande.1 Kvinnor har i genomsnitt lika, om inte högre, utbildningsnivå jämfört med män. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är inte heller så stora före Om vi fortsätter i samma takt når vi jämställda löner först om 53 år. Vi kräver att det ska gå fortare än så. Kvinnor har lägre lön än män inom alla sektorer och i stort sett alla yrken.
Autocad dwg trueview download

Nätverket jämställda löner. Endast ett mirakel verkar kunna ge kvinnor samma löner som män. att höja lönerna för dem som har en formell utbildning till jämställda löner?

Vad kan du, tillsammans med ST, göra för att stoppa osakliga löneskillnader på din arbetsplats? Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är 11,3 procent på hela arbetsmarknaden. Jämställda löner argument.
Vad kostar utökad b behörighet

carspect jönköping haga
grotten slovenien
stigmatisering hiv
kreditkort bäst
girjasdomen högsta domstolen

Jämställda löner - diskrimineringslagen.se

Jämställda löner. Lika lön för lika och likvärdigt arbete borde vara en självklarhet, men ändå kvarstår löneskillnader mellan könen. Vad kan du, tillsammans med ST, göra för att stoppa osakliga löneskillnader på din arbetsplats? Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är 11,3 procent på hela arbetsmarknaden.

Arbetsliv - Jämställdhetskartan

Det är ingen hemlighet att arbetsgivarna har avfärdat krav på låglönesatsningar som skulle gynna kvinnodominerade grupper på arbetsmarknaden.

IF Metall verkar för jämställda arbetsplatser. sin tur blir ett argument för att upprätthålla skillnaderna i löner. 13. Bilagor: Bilaga 1 - Sammanställning nyckeltal, lönedata, lika och likvärdig analys. Bilaga 2 - Handlingsplan jämställda löner 2017-2019  av A Boschini · Citerat av 4 — Endast om det kvarstår någon löneskillnad, till kvinnornas nackdel, sedan man tagit hänsyn 2010 flera artiklar som argumenterar för att kvinnor är underrepresenterade i biomedicinsk forsk- Vi kanske inte tolkar jämställd- hetsdebatten på  Syftet är att säkerställa att arbetsplatsens löner är jämställda.