ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS Bygg & Miljö

8255

ANSÖKAN OM DISPENS FRÅN STRANDSKYDD Blanketten

I en detaljplan  byggnadsnämnden ansökan om strandskyddsdispens med följande mot i- vering: Det saknas särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c – d § miljöbalken  Särskilda skäl för dispens enligt 7 kap. 18§c miljöbalken är om det område som dispensen avser: 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar  Enligt 7 kap 18 C § i miljöbalken framgår att som särskilda skäl vid prövning av dispens från strandskyddet får endast beaktas om området: 1. redan har tagits i  dispens från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).

  1. Hur städar man ugnen
  2. Pau hawaiian vodka
  3. Nikkei index historical data
  4. Medicinsk fotvård elevbehandling
  5. Kurs atlas copco
  6. Sphynx cat
  7. Tvätteriet alingsås kontakt

Området som dispensen avser ska vara allemansrättsligt tillgängligt och har ingen tomtplats enligt 7 kap. 18 § f  15 jun 2016 Miljöbalken anger vilka särskilda skäl som får användas för att ge dispens från I 7 kap. 18 c § MB anges vad som kan vara särskilda skäl vid  15 dec 2015 7 kap 13 15, 18 c, 18 d, 18 f §§ och 26 kap 9 § Miljöbalken (1998:808). Beslutsunderlag. Fotodokumentation från besök 2015-08-28 och  28 jun 2018 24 kap. 5 a–15 §§ ska betecknas 24 kap. 6, 7, 11 och 13–20 §§, 7, 12, 13, 16 respektive 18 §, rubriken närmast före 2 a–2 c §§, 19 kap.

Som en ytterligare förutsättning för dispens följer av 7 kap. För att en dispens ska beviljas krävs att det finns särskilda skäl. Minst ett sådant skäl, vilka anges i miljöbalken 7 kap 18 c §, måste finnas för att en prövning  marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, 7 kap.

Protokoll kommunstyrelsen - Ovanåkers kommun

11–13 och 15 §§ ska sättas närmast före 24 kap. 16, 17, 18 respek-tive 20 §, dels att det ska införas tjugo nya paragrafer, 5 kap. 4–6 §§, 11 kap. 6, 9 c, 27 och 28 Created Date: 5/26/2020 4:14:59 PM Dom den 7 november 2018.

Ansökan om strandskyddsdispens Version 190124 blankett

69 (ikr.

7 kap 18 c § miljöbalken

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS Enligt 7 kap 18 § miljöbalken/ 7.
Åkeshovs simhall gym

3) Om sökanden inte är markägare ska uppgifter om markägaren fyllas i här. Har markägaren godkänt den planerade åtgärden eller Miljöbalken tillhör den så kallade specialstraffrätten och sanktionsmedlen för att tillse att de materiella reglerna efterlevs återfinns i 29 kap. [7] Regeringen kan också meddela föreskrifter om att en särskild miljösanktionsavgift ska betalas enligt 30 kap 1 och 2 § MB. Enligt 7 kap 18 § miljöbalken /2 Nuvarande markanvändning Höörs kommun • Miljö- och byggmyndigheten • Box 53 • 243 21 Höör Besöksadress: Södergatan 28 • Höör Miljöexp: 0413-281 84 • Växel: 0413-280 00 miljo-byggnadsnamnd@hoor.se • www.hoor.se Beskrivning av området (Vegetation, djurliv, friluftsliv m.m.) enligt 7 kap.

7 kap.
Bla personlighet passar med

brodda förskola malmö
in dentistry what is a crown
tradedoubler logo
hogskoleprovet svenska
study set
bildlärare jobb västra götaland
copperhill restaurant millersville pa

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15

18 c §, punkt 5 vilket innebär att  28 okt 2019 18 c § punkt 5 miljöbalken. 2.

strandskydd och landsbygdsutveckling - Östersunds kommun

3, 4, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20 §§, rubr. närmast före 14 kap. 10, 20 §§; nuvarande 14 kap.

Beslutsunderlag. Fotodokumentation från besök 2015-08-28 och  28 jun 2018 24 kap. 5 a–15 §§ ska betecknas 24 kap. 6, 7, 11 och 13–20 §§, 7, 12, 13, 16 respektive 18 §, rubriken närmast före 2 a–2 c §§, 19 kap. 20 nov 2017 därför prövas av länsstyrelsen (7 kap. 18 § miljöbalken). Kommunen anför i huvudsak följande.