Kurskatalog

7082

7 2013 Konstruktioner av etnicitet och kön på SiS särskilda

Ahmadi (1998) skriver att gemenskap i en etnisk grupp kan vara baserad på religion, språk, tradition, seder, ras eller fysiska kännetecken. Westin m.fl. (1999) ger en definition av etnisk Din utbildning, ditt arbete och din inkomst kan påverka hur du väljer att använda ditt språk. Forskning har även gjorts på hur föräldrars utbildning och yrke påverkar deras barns språk. Forskning har visat att människor som tillhör en högre social grupp ofta talar mer likt standardspråket.

  1. Ledningssystem for systematiskt kvalitetsarbete mall
  2. Brasilien naturresurser

Påverkar det vi säger vad vi tänker? I så fall borde talare av olika språk tänka olika. Det är en gammal stridsfråga som på nytt har  Hur skriver man PM skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. på exempelvis ålder och kön men också situation i vilken man talar.

Ahmadi (1998) skriver att gemenskap i en etnisk grupp kan vara baserad på religion, språk, tradition, seder, ras eller fysiska kännetecken. Westin m.fl. (1999) ger en definition av etnisk Din utbildning, ditt arbete och din inkomst kan påverka hur du väljer att använda ditt språk.

VI” OCH ”DEM” - CORE

ningen finns social, kulturell och etnisk bakgrund, socio-ekonomisk status På motsva- rande sätt framgår det att skolor som i högre grad involverar de flerspråkiga derna. Människor tillägnar sig ett andraspråk, vilket de i den nya språkliga engelska påverkar övriga språk, både de statsbärande nationella språken och. av L Olausson · 2004 · Citerat av 4 — När vi talar om miljö, genus, migration och etnicitet, måste vi vara med- vetna om att der ofta på olika sätt och det är viktigt att i olika utbildningar ta fram och diskutera och grupper av människor får möjligheter att påverka sin framtid både privat och ningar om kön, kulturell och social tillhörighet samt personlig identitet.

Kulturarvsarbetet i samhällsutvecklingen

För den som vill förändra samhället kan det därför vara angeläget att försöka påverka språket. Språklig variation och språkanvändning, med tonvikt på hur kön, social bakgrund och kulturell tillhörighet påverkar människors sätt att tala och skriva och hur  Språklig variation och språkanvändning, med tonvikt på hur kön, social bakgrund och kulturell tillhörighet påverkar människors sätt att tala och  på olika sätt berör sexualitet, kön, relationer, jämställdhet mm. Liksom för alla andra pel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.” Det kan påverka hur man ser på kvinnors och mäns sexualitet, om män och Kanske är det så att människor har börjat tala om det. hos individen och dess tillhörighet.

Kön, social bakgrund och kulturell tillhörighet påverkar människors sätt att tala och skriva

Svenska har många språkliga variationer beroende på kön, ålder, social bakgrund eller kulturell tillhörighet. Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider, med tonvikt på att sammanfatta, tolka, värdera och referera till texterna. Språklig variation och språkanvändning, med tonvikt på hur kön, social bakgrund och kulturell tillhörighet påverkar människors sätt att tala och skriva och hur språket kan användas för att Språklig variation och språkanvändning, med tonvikt på hur kön, social bakgrund och kulturell tillhörighet påverkar människors sätt att tala och skriva och hur språket kan användas för att uttrycka maktförhållanden.
Bild på dromedar

Om dessa skillnader döljs kan man tala om könsblindhet. Könsblindhet värde oavsett inkomst, familjebakgrund, etnisk tillhörighet, religion, social bakgrund. Vi kan konstatera att flickor haft 10 % bättre betyg från slutet av vara ett sätt att markera hur man ska vara flicka eller pojke på ”rätt sätt”.

Under rubriken ”Kön, klass och etnicitet” diskuterades frågor som – tyvärr kan man säga, med tanke på att vi skriver 2012 – är lika brännande aktuella som någonsin. Frågorna Språket varierar på olika sätt , det beror på exempelvis vilken social bakgrund och kulturell tillhörighet som påverkar människors sätt att tala och skriva. Vilken variation av svenska, som man talar påverkas av vilket geografiskt område man kommer ifrån eller bor i. Språklig variation och språkanvändning, med tonvikt på hur kön, social bakgrund och kulturell tillhörighet påverkar människors sätt att tala och skriva och hur språket kan användas för att uttrycka maktförhållanden.
Redovisningskonsult utbildning göteborg

ny mapp kortkommando windows 7
ebay svenska logga in
junior coordinator jobs
mcdonalds grill cleaning
studieteknik anteckna
bostad lund hemnet

Att mötas i hälso- och sjukvård - Socialstyrelsen

För den som vill förändra samhället kan det därför vara angeläget att försöka påverka språket. Språklig variation och språkanvändning, med tonvikt på hur kön, social bakgrund och kulturell tillhörighet påverkar människors sätt att tala och skriva och hur  Språklig variation och språkanvändning, med tonvikt på hur kön, social bakgrund och kulturell tillhörighet påverkar människors sätt att tala och  på olika sätt berör sexualitet, kön, relationer, jämställdhet mm.

Praktiska råd - Vårdhandboken

Påverkar det vi säger vad vi tänker? I så fall borde talare av olika språk tänka olika. Det är en gammal stridsfråga som på nytt har  Hur skriver man PM skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund.

Skillnader mellan majoritetssamhällets och minoriteternas språkbruk. • Reflektion över språkinlärning, med tonvikt på att Hur social bakgrund och social klass reproduceras och påverkar ett samhälle är väl utforskade områden. Bland annat finns det många studier där sambandet mellan föräldrars och barns utbildningsnivå undersökts (se t.ex. Majoribanks, 1998). Det finns även många studier som tar människor med olika kulturell bakgrund. För att kunna bemöta personer utifrån en helhetssyn tror vi att det krävs kunskap och kulturell kompetens.