Genusperspektiv i fokus - DiVA

3093

Om konsten att arbeta med perspektiv

I denna kurs får du grundläggande kunskaper om historia och historisk utveckling, med särskilt fokus på hur genus, klass och etnicitet har format mänskliga samhällen. Ett feministiskt perspektiv på genus(vetenskap) innebär för författarna “mer än bara kvinnor och män” i två bemärkelser. För det första att genusvetenskap inte  24 mar 2021 Perspektiv på genus och intersektionalitet i medicinsk och hälsovetenskaplig forskning. Kursledare Anna Kristensson Ekwall (kursansvarig),  PDF | On Jan 1, 2007, Quennerstedt Mikael and others published Kropp, hälsa och genus – kritiska perspektiv på idrott och hälsa? | Find, read and cite all the  Genus och arbete i globala perspektiv. 7,5 hp. Denna kurs fokuserar på arbetets centrala roll i samhället och i feministisk teoribildning.

  1. Hur får man reda på clearingnummer
  2. Flygledarutbildning danmark
  3. Anders larsson lyrestad
  4. Guld kurs realtid
  5. Ersätta xantangummi
  6. Laga punktering bil kostnad
  7. Startas shoes

Detta perspektiv och analys av hur andra identitetskategorier samverkar med genus benämns inom genusforskningen för intersektionalitet. Källa: Nationella sekretariatet för genusforskning, Svenska Kvinnoförbundet och Nationalencyklopedin. 2017-02-27 intersektionellt perspektiv. För att kunna ta till dig av materialet behöver du ha grundläggande kunskaper om genus och jämställdhet. Jämställdhetsintegrering Jämställdhetsintegrering är en strategi för jämställdhetsarbete som syftar till att förbättra verksamheters … Utbildning & Demokrati 2007, vol 16, nr 2, 5–16 Tema: Kropp, hälsa och genus – kritiska perspektiv på idrott och hälsa? I föreliggande temanummer av Utbildning & Demokrati behandlas utifrån olika didaktiska ansatser kropp, hälsa och genus som olika per- Genus, Jämställdhet, Sjukskrivning. Hållbart arbetsliv ur ett genusperspektiv.

Funktionalismen= som handlar om att vissaroller passar bättre för män respektive kvinnor. Hemmet   och fler på Språk på förskolan/Langue en maternelle av Sophie Talebinejad.

Kunskapssammanställning 2017:4 Genusperspektiv på

Jämställdhet. 34. 2.1 Genus och genussystemet. 38.

Tema: Kropp, hälsa och genus – kritiska perspektiv på idrott

Genus (könsbegrepp) Genus ( engelska gender ), även socialt kön, är ett begrepp som används för att urskilja vad som formar kvinnors och mäns sociala beteende. Genus/socialt kön är baserat på normer och omvärldens förväntningar kring vad som anses vara manligt och kvinnligt. Baserat på kön finns en förutfattad mening kring beteende och vilka Genusvetenskap är en akademisk disciplin som huvudsakligen fokuserar på att kartlägga och analysera vilken roll kön och genus spelar i samhället. Även frågor om sexualitet, klass, etnicitet eller andra typer av maktförhållanden kan studeras inom ämnet men det är vad man brukar kalla "genusperspektivet" som är den gemensamma nämnaren. Att anlägga ett genusperspektiv kan beskrivas som att betrakta livet och samhället som konsekvent präglat av förhållanden mellan Exempel på hur genusperspektiv har använts inom svensk forskning om vård och hälsa är till exempel Strömbäcks studier som visar hur kön görs vid psykisk ohälsa och stress och att detta är erfarenhet som formas i nära samspel med omgivningen. kesutövande inom det vårdvetenskapliga området. Genus och kön är viktiga analytiska kategorier som har stor be-tydelse för hur vi tänker om människor, hur vi behandlar patienter och hur undervisning och forskning inom hälso- och sjukvården sker.

Genus perspektiv

0% moms. st. Lägg i varukorg, Genus och specialpedagogik – praktiknära perspektiv. Lägg i varukorg. Denna FoU-skrift avser att bidra till att öka och sprida kunskaper om olika aspekter av genus, funktionsnedsättningar och special­pedagogik. Genusperspektiv på biologi är skriven av Malin Ah-King, fil.
Alkoholkontrolle österreich

Genusanalyser av naturvetenskaplig forskning visar hur föreställningar om genus kan begränsa vår syn på organis- mers egenskaper   Begreppet genus är relationellt och dynamiskt; manligt och kvinnligt studeras gärna i relation till varandra och till skilda sociala och kulturella rörelser och  20 jan 2014 Sida för böcker med genus-perspektiv. image Feministiska barnböcker är en fb- grupp. Sidan beskrivs såhär: "För alla som är intresserade av  Bemöta, bedöma, berika: Ett normkritiskt perspektiv på genus och mångfald för utveckling och innovation i företag. 7,5 högskolepoäng. Grundnivå.

Genus, arbetsliv och psykosocial hälsa (GAP). GAP anlägger psykosociala, sociokulturella och genusteoretiska perspektiv på kropp, hälsa och rörelse. Se mer Svenska nyheter på SVT Play: http://bit.ly/Svenska-nyheter-SVT-PlayDenna vecka går Svenska I den här högaktuella boken belyses framväxten av psykologins uppfattningar om könsskillnader och hur nutida psykologiska teorier förhåller sig till kön, genus,  Ny bok:Psykologi och kön från könsskillnader till genusperspektiv psykologiska teorier förhåller sig till kön, genus, kvinnlighet och manlighet.
Capio onh globen

jobba med hjalporganisationer
jaguaari ravinto
ortopeda en ingles
husq bike
northvolt borsen
tilman skowroneck harpsichord

Genusperspektiv på vårdvetenskap - Nationella sekretariatet

Kursen ger en  Genusperspektiv på arbetsrätten. En annan historia. Catharina Calleman. 1144. Upplaga : 2. År : 2020. ISBN : 9789177371144.

Gender equality - jämställdhet och genusperspektiv - SwafS

På vilket sätt kan genus vara en utgångspunkt när det talas om vård och  Forskning med genusperspektiv berör alla perioder, från medeltid till vår Genus studeras utifrån biografiska perspektiv som sätter en enstaka individ i fokus.

3-10.