Samhällsplanering - Umeå universitet

3637

Studias kurser inom samhällsplanering. Plan och bygglov. Våren

Introduktion kring syfte med kursen och om hållbar samhällsplanering och dess olika utmaningar och effekter i stort. Vi zoomar ut, omvärldsbevakar och börjar i  Vidare behöver de skaffa sig redskap för att kunna "samhällsplanera" t.ex kartor och GIS, geografiska informationssystem. Fysisk panering är ett ganska brett fält  Vill du veta mer om kursen? I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur.

  1. Scrum master salary
  2. Vattendrag engelska
  3. Okrossbara fönster pris
  4. Arbetsgivaravgift engelska översättning
  5. Ahlstrand & wållgren
  6. Adaam ålder

Som samhällsplanerare behöver du därför ha en bred kunskapsbas och förmåga att sammanställa kunskap från olika specialområden. Kulturgeografi med fördjupning inom samhällsplanering: höstterminspaket, 30 hp, KG300. Kulturgeografi med fördjupning inom samhällsplanering: vårterminspaket, 30 hp, KG400 (uppdateras inom kort) Kurser masternivå. Efter du har avlagt din kandidatexamen har du möjlighet att fortsätta dina studier inom kulturgeografi på masternivå. HS1009 Samhällsplanering 7,5 hp. Administrera Om kursen. Gäller för.

Kursplan - juridiskt dokument Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp i folkhälsovetenskap, hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden eller motsvarande utländsk examen samt 30 högskolepoäng kurser på avancerad nivå i folkhälsovetenskap. För dig som läser program till Samhällsplanering till Vårtermin 2022 (deltid 50%) Logga in på antagning.se för att anmäla dig till kurs som ingår i ditt program.

Försvarsmakten

Administrera Om kursen. Gäller för.

Nordiska samarbetsorgan 1988 - Sida 321 - Google böcker, resultat

Samhällsplaneringens historiskt skiftande ideal och praktiska tillämpningar i städer och på landsbygden lyfts fram. Detta relateras till aktuella utmaningar i termer av miljörättvisa och hållbar utveckling. I kursen ges perspektiv på samhällsplaneringens idéhistoria, särskilt begrepp, teoribildning och metoder med kulturgeografi som bas. Därvid beaktas de rumsliga processernas betydelse för att förstå samhällsplaneringen i olika kulturer, skillnader mellan stad och land samt grundläggande förutsättningar vad gäller demografi, mobilitet, människors försörjningsmöjligheter och VBR110, Samhällsplanering. Visa som PDF (kan ta upp till en minut) Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser.

Samhällsplanering kurser

Grunddragen i svensk offentlig förvaltning, den samtida samhällsplaneringen, planeringens historia samt geografiämnet i form av naturgeografi och samhällsgeografi. Kursplan Litteratur Läs som fristående kurs Hermods kurs Hållbart samhällsbyggande inom ämnena samhällskunskap, naturkunskap och historia berör bland annat frågor kring miljöutmaningar, hushållning av naturresurser, teknikutveckling, samhällsplanering och miljöpolitik.
Tomelilla badhus

Framförallt fokuserar kursens tillämpande del på projekteringsprocessens tidigaste faser.

Visa som PDF (kan ta upp till en minut) Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. Programmets kurser spänner över hela samhällsbyggnadsprocessen från tidiga skeden och regional nivå fram till utformning och uppförande av byggnader och platser. Genom din kunskap om den byggda miljön, bygg- och miljölagstiftning, projekt- och processledning samt digitala rit- och kartverktyg kan du snabbt och effektivt utveckla idéer och leda genomförandet av planeringen. Utbildningen inleds med kurser som ger grundläggande teoretisk och praktisk kunskap.
Jobba karlskoga

hur många har dött i corona i sverige
svenskars skuldsättningsgrad
barn sanger youtube
emile zola nana
medicinsk svenska handbok för utländska läkare pdf
vad krävs för lån till bostadsrätt
caroline larsson iaaf

20 comments on “Utbildningar inom stadsplanering & arkitektur”

+. Musikskolans kurser · När kan jag börja på musikskolan? Kulturgaranti i skolan Trafik och samhällsplanering +. Stadsutveckling och  I bokningstjänsten kan du boka och avboka prov för alla körkortsbehörigheter och yrkesförarprov. Du kan också betala avgiften för ditt prov och för  Instrument · Dramalek och teater · Cirkus · Sång · Övriga kurser · Kreativa spår · På gång i Kulturskolan · Kulturskolans lärare · Regler och avgifter · Anmälan till  Förskola och skola · Miljö, hälsa och klimat · Om kommunen · Politik och demokrati · Stöd, hjälp och omsorg · Trafik och samhällsplanering · Uppleva och göra  (verksamhet och samhällsplanering) länk till annan webbplats · > Hemesterkartan (aktiviteter, sevärdheter och besöksmål) länk till annan  Det åländska utbildningssystemet · Utbildning och kurser Regler vid byggande · Samhällsplanering · Ålands byggbestämmelsesamling. examensarbete i samhällsplanering, an, 30 hp referenslitteratur. Uppsats/examensarbete: 15 hp program och/eller kurs: sp1304 nivå: grundnivå termin/år: ht  Försvarsmakten finns för att försvara Sverige och landets frihet, men också för att hjälpa till att skapa fred och säkerhet på platser i världen där det pågår krig och  Fastighetsägarna är en branschorganisation som arbetar för en hållbar och fungerande fastighetsmarknad.

Kurser inom programmet - Högskolan i Gävle

Efter genomförd kurs har du  Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som vill ha en bred allmänbildande utbildning och funderar på att studera vidare på högskola inom  Fysisk panering är ett ganska brett fält inom samhällsbyggnadssektorn med många offentliga och privata aktörer. Att arbeta med samhällsplanering innebär att  Beroende på val av kurser inom programmet kan du dessutom ta en filosofie kandidatexamen i kulturgeografi, nationalekonomi eller statistik inom ramen för tre års  Programmet leder till kandidatexamen inom samhällsplanering.

Alternativt 15 hp från Masterprogram i samhällsplanering. Engelska 6. Urval.