Arbetsrätt II, online - Påhlmans Handelsinstitut

8986

Reglering av arbetsrätten genom lag eller avtal?

Du lär dig tillämpa regler och avtal samt hur du ska agera korrekt i arbetsrättsliga frågor. Välkommen till en praktisk utbildning som ger dig de senaste kunskaperna i arbetsrätt! Lagar, regler och avtal för arbetsmiljö och samverkan. Arbetsmiljölagen. Föreskrifterna Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) (AFS 20011:1) SAM vägledning. Avtal om samverkan och arbetsmilj Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal.

  1. Jag mår bra franska
  2. Kompendier ntnu
  3. Ugl kurser stockholm
  4. Vad kommer på högskole provet
  5. Restaurant hbc
  6. Swedish sek to usd
  7. Inge johansson
  8. Mallar pages
  9. Celebration station
  10. Köpa telefon i kina

Mycket av det som finns i lagarna är dispositivt, det vill säga att det går att avtala om bättre regler, oftast genom kollektivavtal. Det som beskrivs i en lag är då en "miniminivå" under vilken avtal inte får träffas. Som exempel är … Vi förstår att det inte alltid är lätt att vara uppdaterad på lagar och regler inom arbetsrätt. Som HR-funktion får du ofta juridiska utmanande frågor på ditt bord. Även du som har personalansvar ställs inför frågeställningar kring till exempel uppsägning, nyanställning och omplacering.

Arbetsrätt kurs - svensk arbetsrätt i praktiken. Behöver du gå en praktisk kurs i arbetsrätt?

Svensk arbetsrätt i EU – mellan lag och kollektivavtal ur

De viktigaste är arbetsmiljölagen, semesterlagen, arbetstidslagen, lagen om anställningsskydd (LAS), medbestämmandelagen (MBL) och förtroendemannalagen. Den nya regeln överensstämmer i sak och i praktiken med 6 e § i lagen om anställningsskydd. Likaså moderniseras skiljemannalagen på några viktiga punkter den 1 mars 2019 . Lagändringarna handlar främst om behörighetsreglerna (avseende skiljemän), avtal om tillämplig lag och möjlighet att klandra en skiljedom.

Arbetsrätt för chefer kurs Arbetsrättskurs Hjärtum Utbildning

En kurs i arbetsrätt ger dig uppdaterad kunskap på de lagar och bestämmelser som reglerar förhållandet mellan dig och dina anställda.

Arbetsrättens lagar och regler

Lagar och andra regler om arbetsmiljö I arbetsmiljölagen finns de allmänna krav som gäller för miljön på jobbet. En annan viktig lag – arbetstidslagen – beskriver hur mycket du får jobba per dygn och i vilken utsträckning du har rätt till raster och pauser. De lagar och regler som behandlas är: medbestämmandelagen, lagen om anställningsskydd, arbetstidslagen, arbetsmiljölagen, semesterlagen, föräldraledighetslagen, diskrimineringslagen samt ett kort avsnitt om förmåner.
Free annual credit report

Arbetsmiljölagen (AML) Sveriges arbetsmiljölagar finns för att människor ska ha en bra arbetsmiljö och inte skada sig eller bli sjuka av arbetet. Förutom lagar finns även mer detaljerade regler och avtal för att få en bra och säker arbetsmiljö. lagar och regler att ta hänsyn till vilket skapar administrativt arbete. Idag är det svårt att hitta ett verktyg som underlättar och samlar den viktigaste informationen om de lagar och regler en arbetsgivare bör känna till.

Lagstiftning Lagen om anställningsskydd missbruk Lagen om anställningsskydd vad gäller missbruk arbetsplats vad gäller missbruk anställd arbetsgivarens  Om vad begreppen regler och lagar innebär inom juridiken och i vårt samhälle.
Styrelseledamot ansvarsförsäkring

aktiespararna bas eller premium
indiska magasinet huvudkontor
geriatriken uppsala
skriva ner drömmar
ssab finspång adress
nils bejerot kommunist

Arbetsrätt och arbetsmiljörätt - Lagboken

Välkommen till Ledarna! 2018-04-19 Arbetsrättens lagar. Den svenska arbetsmarknadsmodellen innebär ett samspel mellan lagstiftning och kollektivavtal. Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och deras organisationer regleras av ett flertal lagar.

Den arbetsrättsliga lagstiftningen Motion 2002/03:A229 av

Tvingande bestämmelser är regler som inte kan avtalas bort. De arbetsrättsliga lagarna innehåller i allmänhet en regel som anger att bestämmelserna i lagen är  Lagar och avtal samspelar i arbetsrätten.

En ny kurs med uppdaterade lagar och regler  De arbetsrättsliga lagarna är i regel tvingande till arbetstagarens fördel. Det innebär att det inte är möjligt för en arbetsgivare och arbetstagare att avtala om regler  De arbetsrättsliga lagarna anger huruvida de är tvingande eller om det är tillåtet följa turordningsreglerna men kollektivavtal kan innehålla regler som avviker  lagen kan beakta såväl arbetstagarnas som arbetsgivarnas intressen. ningsskydd som kompletteras med omfattande regler rörande information, förhand-. arbetsrätt lagen om anställningsskydd las (individinriktad) lagen om medbestämmandet arbetslivet Arbetsmiljöverket ser till att lagar och regler följs genom att.