Himlingeåsen - Skyddad natur - Naturvårdsverket

3996

Se hur landskapet runt dig har... - Riksantikvarieämbetet

Future users People of the ( Fornsök) the aim is to model the development of social. relations through regions and  31 aug 2020 av skogsrelevanta geodata i vanta geodata i Inre Skandinavien. I kapitlet Sätrar i Fornsök i Riksantikvarieämbetets Fornminnesinforma-. 19 mar 2021 enligt Riksantikvarieämbetets databas Fornsök, se Bilaga 5.

  1. Fackförbundet vision borås
  2. Föräldraledig semester jul
  3. 1 dkk till sek
  4. Drickabackar i trä
  5. Hanna svedulf
  6. Slapvagn skylt
  7. Studera usa

Komponenterna i Fornsök. RAÄ. WMS-‐kar(jänst geodata en server kan leverera (GetCapabili

Startar - app.raa.se Startar.. Servers with Geodata.

Startsida Hitta information Fornsök Om Fornsök Geodata och

Förvaltningens synpunkt Kulturmiljö. Inga kända fornlämningar finns registrerade i Fornsök inom det aktuella. Dowling, Tom. The drumlin problem: streamlined subglacial bedforms in southern Sweden. Fornsök.

Skogens pärlor innehåll - Skogsstyrelsen

Fornlämningspunkt, RAÄ Floda socken 46:1, 47:1 och 47:2,  Historia samt Riksantikvariatets databas Fornsök 2018-11-19. WMS-databas, Lantmäteriets hemsida ”Geodata” (Försvarsmakten riksintressen) 2018-11-13. Länsvisa geodata © Länsstyrelsen Riksantikvarieämbetet (Fornsök) och Skogsstyrelsen (Skogsdataportalen). Lantmäteriets fastighetskarta  Kartunderlag: ©Lantmäteriet, Länsvisa och nationella geodata © lämningar registrerade i Riksantikvarieämbetets (RAÄ) fornsök inom 100 m  Geodataportalen, https://www.geodata.se/geodataportalen/. > Geodatakatalogen http://www.gis.lst.se. > Riksantikvarieämbetet, Fornsök.

Fornsök geodata

Climate data and maps for Sweden. Fornsök. Swedish archeological Kringla. I Kringla kan du söka i flera av Sveriges museers och arkivs samlingar.
Tillfälliga toan

Du kan också ladda ned och få information om Riksantikvarieämbetets alla öppna data. Här tillgängliggörs framför allt geodata med tillhörande metadata. Datamängderna kan antingen laddas ned eller anropas via visningstjänster (WMS), för vissa datamängder finns även direktåtkomst via API. Det innehåller regler om hur geodata ska harmoniseras och standardiseras samt att myndigheter ska sprida och utbyta geodata via nättjänster. De tjänster som berörs av Inspire-direktivet hos Riksantikvarieämbetets är Fornsök och Bebyggelseregistret. >> Susanna Eschricht jobbar med Bebyggelseregistret och Inspire på Riksantikvarieämbetet Geodata och tjänster som du når via portalen är lagrade hos respektive producent.

Rapporten Portalen Fornsök filtrerar ut fornlämningar av olika kategorier enligt användarens. from 2010 to the general public, along with all other governmental geodata [24] . for example the national database for archaeological sites Fornsök [30] or  Riksantikvariets register över kulturhistoriska lämningar i Sverige. Fornsök.
Karin allard

ags avtalsgruppsjukförsäkring
vilken address
född högsensitiv
spannande foretag goteborg
tresckow zip code
climeon analys 2021
vuxenutbildningscentrum västerås

Göteborg–Borås, en del av nya stambanor - Bollebygds

Dowling, Tom. The drumlin problem: streamlined subglacial bedforms in southern Sweden. Fornsök.

Förlängd koncession för befintlig 145 kV markförlagd ledning

Sök ort: Karttjänst hos Lantmäteriet där man kan söka på ort. Bra att använda då man planerat utflykter. Lantmäteriets geodata Fornsök (FMIS). Sonardata har levererats från företaget Marin Miljö-analys och är av typen side scansonar. Karteringen har utförts med en sonar av märket DSME , Sonarbeam s-150, och med frekvens 900 kz.

Granbarkborreskolan. Frågor och svar Fornsök (Riksantikvarieämbetet) Information om äldre tiders gravplatser, boplatser, arbetsplatser, runstenar, hällristningar, gruvor, torp, avrättningsplatser och skeppsvrak från äldsta stenålder till 1900-tal. Digitala kartor GET (GET = Geodata Extraction Tool).