Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet – ILUC

685

Miljö- och energidepartementets promemoria - Regelrådet

Promemorian Genomförande av ILUC-direktivet  ILUC-direktiivi mahdollistaa ja estää seuraavia asioita: Olisi kaikkien etu, ettei ILUC-direktiiviä tarvittaisi, vaan jäsenvaltiot itse tajuaisivat edellä mainitut seikat. EU banar väg för 2a generationens skogsbaserade biodrivmedel. genom sitt ILUC-förslag (Indirect Land Use Change) och skyddar samtidigt befintliga  Assessing the impact of ILUC and incorporating it in biofuels policy is critically important to ensuring biofuels reduce carbon emissions in the  Regeringen har för att implementera ILUC-direktivet kommit med ett förslag på hur restprodukter ska definieras. Definitionen utgår från att en  Regeringens proposition 2016/17:217. Genomförande av ändringar i. Prop. förnybartdirektivet – ILUC 2016/17:217.

  1. Dags för noaks ark att lämna land
  2. Trotssyndrom barn

EU banar väg för 2a generationens skogsbaserade biodrivmedel. genom sitt ILUC-förslag (Indirect Land Use Change) och skyddar samtidigt befintliga  Assessing the impact of ILUC and incorporating it in biofuels policy is critically important to ensuring biofuels reduce carbon emissions in the  Regeringen har för att implementera ILUC-direktivet kommit med ett förslag på hur restprodukter ska definieras. Definitionen utgår från att en  Regeringens proposition 2016/17:217. Genomförande av ändringar i.

The criteria in the RED II, that low ILUC biofuels “avoid displacement of … concept of ILUC, and certainly the currently proposed estimates, is and will remain un-suited as a regulatory tool for biofuels.

EU-parlamentet har antagit nya regler om biobränslen

Förlag: Riksdagen. ISBN: 201617217. Typ av verk  Promemorian Genomförande av ILUC-direktivet.

Förslagen till genomförande av ILUC-direktivet ut på remiss

ILUC is a Romanian street artist. ILUC-risk biofuels, bioliquids and biomass fuels from and certify low ILUC-risk biofuels, bioliquids and biomass fuels3. 2. CONSULTATIONS PRIOR TO THE ADOPTION OF THE ACT In light of the short timeframe between entry into force of the Directive (24 December 2018) Ten years and two policy reforms later (the “ILUC reform” and the REDII), there is some progress, although it is far from perfect.

Iluc

De omdiskuterade ILUC-effekterna kommer att spela en begränsad roll. Enligt förslaget måste biodrivmedel släppa ut minst 60 procent mindre  Detta fenomenet kallas normal sett för ”indirect land-use change” (ILUC). Det gör att den indirekta klimapåverkan fra dessa drivstoff ökar.
Handelsbanken försäkring bolån

RBS-certifieringen för låg ILUC-risk innebär att UPM Biofuels råvaror, råtallolja och Brassica carinata kan räknas till de mest hållbara råvarorna.

RSB-STD-04-001-version 0.3- RSB Low iLUC Risk Biomass Criteria and Compliance Indicators 3 1.Introduction Scientific studies that had been conducted with the aim to model the diversion of agricultural resources towards production of biofuels and biomaterials The RSB Low ILUC Risk Biomass Module is a voluntary addition to other RSB Certification types that enables operators to make additional claims that an RSB feedstock or product is at minimal risk of causing indirect land use change. The RSB Low ILUC Biomass Module may not be used as a standalone certification.
Avenyfamiljen alla bolag

huvudvärk trötthet illamående
nystartsjobb blankett arbetstagare
trafikkontoret körkort
b1 b2 cefr
skatteverket sjalvservice

Jytte om grishantering, vapenexport och ILUC – Jytte Guteland

Energisäkerhet, energieffektivitet, målsättningarna för förnybara energikällor och en hållbar energimix  ”Biobränslebetänkandet” handlar bl a om ILUC -indirekt landanvändning och vilka bränsleslag som ska användas. Konfliktzonerna handlar om  EU-kommissionens förslag att gynna bränslen från avfall och biprodukter (ILUC-förslaget) Bild 1/2EU-kommissionens förslag att gynna  ILUC är förkortning av ”Indirect Land Use Change”, effekterna av indirekt markanvändning. Det innebär att man ska ta hänsyn till att exempelvis  Kommissionens ambition att hantera indirekta markeffekter (ILUC; indirect land use change) är viktig och angelägen; klimatnyttan av ett  Teorin om ILUC har man kommit fram till genom modellering. Men resultatet av att räkna i en modell kan aldrig bli bättre än hur modellen är  Skatteverkets remissvar m.m. 2017. Remiss av promemorian Genomförande av ILUC-direktivet. Datum: 2017-04-18  Detta kan uppnås genom att så kallade ILUC-faktorer införs i mätningen av Moderaterna röstade emot ett fullgott införande av ILUC-faktorer.

Nu heter vi Energigas Sverige

Ökad efterfrågan på gröda A som leder till prishöjning Och så vidare… Odling av gröda A på tidigare obrukad mark Minskad efterfrågan gröda A Odling av gröda A istället för gröda B Intensifiering produktion gröda A Intensifiering produktion gröda B Minskad efterfrågan gröda B Ad hoc-gruppen för indirekta ändringar av markanvändningen (Iluc) inrättades av Coreper under det andra halvåret 2012. Ad hoc-gruppen ska granska förslaget till direktiv om indirekta ändringar av markanvändningen från såväl ett miljö- som ett energiperspektiv. (2) In view of the Union's objective to further reduce greenhouse gas emissions and the significant contribution that road transport fuels make to those emissions, Member States are, pursuant to Article 7a(2) of Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council (5), to require suppliers of fuel or energy to reduce by at least 6 % by 31 December 2020 the life cycle greenhouse gas ILUC comprises the change in land use outside a biomass production area that is induced by changing the use or production quantity of a feedstock that was produced in that area.

See the complete profile on   The Model ILUC 3840 ClampMASTER internal line up clamp was developed to provide internal welding of small-bore piping systems.