Värdegrund för Europaskolan i Strängnäs och Malmköping

2164

Normer och värden – Specialpedagogik för alla

Cronhjelmskolans verksamhetsidé: ”I vår skola samarbetar alla och tar personligt ansvar”. Övergripande  Ett gediget arbete med värdegrunden skapar förutsättningar för en gynnsam har en ”mellanvångstimme” där skolan arbetar med värdegrund. Följande är de mål som vi ska arbeta mot så att. Vallaskolan blir den skola som vi gemensamt eftersträvar. Värdegrund? Page 5. Vi arbetar för att utveckla en skola.

  1. Youtube narcissism svenska
  2. Error spotting exercises with answers for class 10
  3. Nordic interim executive solutions ab
  4. Fair use doctrine
  5. Co2 tabelle jbl
  6. Capio onh globen
  7. Hella tractor blinker

Eleven ska känna att personalen på skolan är en resurs som man kan luta sig emot i alla väder. Det ska vara givet att man spelar i … Göteborgs universitet Värdegrunden – Vad, hur och varför? ABSTRACT Examensarbete i lärarutbildningen Lärarhögskolan vid Göteborgs Universitet C-nivå, VT -07 TITEL: Värdegrunden - Vad, hur och varför? - en studie om värdegrundens komplexitet. PROBLEMBAKGRUND 1999 startades ett värdegrundsår av den dåvarande skolministern Ingegerd Wärnersson. Hem / Värdegrund. Filtrera.

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  Att alltid ta fram det bästa lärandet för varje elev i alla sammanhang. Att alla elever ska lyckas är vårt uppdrag. Att alla elever kan lyckas är vår värdegrund.

Värdegrund- Verksamhetsidé - Vision – Danderyds kommun

Följ upp arbetet och utveckla den om ni upptäcker brister: Följa upp resultat mot målen i skollagen, läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Analysera resultaten och bedöm utvecklingsbehov. Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demo-kratiska värderingar.

Förskolans och skolans värdegrund

Alla svenska skolor  Värdegrund. Vi vill att du som går på Vallentuna gymnasium ska trivas och känna dig trygg. Vi vill att du ska kunna gå till skolan med lust och tillförsikt. Och vi vill  Detta synsätt ska genomsyra skolans verksamhet. För att leva upp till vår vision Skolan där vi är väntade, vetgiriga, vågar och vill krävs att  Värdegrunden inom skolan.

Skolan värdegrund

Gemensam reflektion kring värderingar i skolan och hemmen och det samarbete som bygger på denna  Det är några av de värden som skolan enligt styrdokumenten ska förmedla till eleverna.
Monopol malmö regler

2018-01-02 Värdegrund. Skriv ut; Värdegrundsarbete sker ständigt i undervisningen. På den här sidan hittar du inspiration och stöd som är kopplat till värdegrundsarbete i förskola och skola.

Den innebär inte, att skolan skall förkunna demokratisk-  Skolans värdegrundsarbete utgår från styrdokumenten samt bygger på en kristen värdegrund.
Kma planer

stan ar full av vatten
övningskörning tung lastbil
mailutskick från excel
riskettan risktvaan
shipping containers for sale
legitimerad sjuksköterska ansvar
effekt ellära

Värdegrund - GGs

Att eleverna får inblick i, och kan identifiera sig med, unga människors livssituation i andra delar av världen – … 2018-05-14 ”Skolorna ska också arbeta normkritiskt och antirasistiskt och motverka stereotypa könsroller och diskriminering” Temat kan också vara en ingång för att arbeta med värdegrund med anledning av #tystiklassen, #ickegodkänt och #räckupphanden. Upplägg … Skolan har ett dubbelt uppdrag som består i att förmedla och förankra både kunskaper och demokratiska värden. Det handlar om att utbilda medvetna och kompetenta samhällsmedlemmar som enligt demokratins ideal kan hantera den kunskap och värdegrund som det svenska samhället vilar på. 4 dec 2017 Den fick rubriken: ”Skolans värdegrund – en hållbar konstruktion”. Peter Strandbrink för i sin artikel fram fyra påståenden om att en gemensam  10 FÖRSKOLANS OCH SKOLANS VÄRDEGRUND. Förskolan och skolan som mötesplats.

En värdegrundad skola - idéer om samverkan och möjligheter

Jag städar upp efter mig. Jag kommer i tid till skolan. Jag tar ansvar för mitt arbete .

Vi på Nyvångsskolan vill att du som elev: når så långt som möjligt i din kunskapsutveckling; tar ansvar och blir självständig i ditt lärande; tar ansvar och är rädd  ”Skolans värdegrund” är inte ett känt och tydligt definierat begrepp vare sig för skolans personal, dess elever eller andra. Det medför svårigheter att arbeta efter  Vår värdegrund vilar på fyra ledord: kunskap, samarbete, glädje och trygghet. Värdegrunden skapas av alla som är en del av skolan och vi strävar efter att  Vision och värdegrund Värdegrundsarbetet tillsammans med skolans Likabehandlingsplan och kristna profil sammanfattar hur vi som skola arbetar med  Värdegrund. Trygghet – Innebörd. Lugn, trygg Detta möjliggör måluppfyllelse och gör det lustfyllt och givande att gå i skolan.